Statement Real Estate diensten

Bij elke dienst die we leveren doen wij meer dan u van ons verwacht. Wij rusten niet voordat we uw opdracht tot een goed eind hebben gebracht en spannen ons daar met zichtbaar plezier voor in. Wij beheersen een groot aantal disciplines en opereren met een ‘open mind’. Wij spelen gemakkelijk in op wisselende (markt) omstandigheden en ervaren het als een uitdaging uw doelstelling te verwezenlijken. Wij leren van iedere opdracht en de opgedane kennis delen we intern en zetten we weer breed voor u in. Wij zijn goed uitgerust en toegerust om uw zaak te dienen. Pas als onze opdrachtgever tevreden is zijn wij dat ook.

Neem contact met ons op

Verkoop / verhuur van uw bedrijfspand

Het belang van onze opdrachtgever staat bij STATEMENT altijd op de eerste plaats. Wij zijn pas tevreden als u dat bent. Waar het gaat om regionale of landelijke ontwikkelingen op de onroerend goed markt of economische toekomstverwachtingen: de vastgoedadviseurs van STATEMENT kunnen u te allen tijde inzicht verschaffen in alle relevante ontwikkelingen. Tijdens het verhuur- of verkoop traject wordt alle relevante informatie door STATEMENT meegenomen die op uw specifieke situatie van toepassing is, waardoor u de juiste beslissingen kunt nemen. De adviseurs van STATEMENT kennen hun regio door en door en beschikken door meer dan 20 jaar ervaring over een imposant netwerk. Hierdoor zijn wij in staat u altijd met de juiste partijen in contact kan brengen. Wij begeleiden u bij het gehele traject vanaf de start van de verhuur of verkoop tot en met het tekenen van de huur- / koopovereenkomst en de oplevering.

Aankoop / aanhuur van uw bedrijfspand

Door de jarenlange ervaring van onze vastgoedadviseurs beschikken wij te allen tijde over de meeste actuele marktinformatie. Wij kennen de regionale markt als geen ander. Onze full-service dienstverlening wordt gekenmerkt door een persoonlijke aanpak: de STATEMENT stijl! Allereerst worden uw wensen geïnventariseerd, zodat wij een zoekprofiel op kunnen stellen waarmee wij het aanbod, dat binnen uw profiel past, in kaart kunnen brengen. Door gezamenlijk alle opties van deze eerste inventarisatie tegen elkaar af te wegen, ontstaat er een kleine selectie van meest passende opties. Wij zullen voor alle objecten alle voor- en nadelen duidelijk op een rij zetten zodat u, na een bezoek van de meest passende objecten, een weloverwogen besluit kunt nemen.

Consultancy

Onze opdrachtgevers hebben een toenemende behoefte aan marktinformatie. De onroerend goedmarkt is zo in beweging dat buitenstaanders steeds minder inzicht hebben in de wensen van de gebruikers van commercieel onroerend goed. STATEMENT beschikt over expertise op het gebied van marktanalyses, haalbaarheidstudies en locatieonderzoek. Daarnaast hebben wij zeer veel kennis van de financiële markt en zijn wij in staat verschillende toekomstscenario’s van uw vastgoed op te stellen en uit te werken. Hierdoor kunnen wij u optimaal inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen en de uitwerkingen daarvan op uw bedrijfsresultaat.

Dit kunnen scenario’s zijn zoals een ‘sale-leaseback’ transactie, waarbij een kopende partij uw vastgoed en het beheer daarvan overneemt zodat u zich kan richten op uw kernactiviteit. Een ander scenario zou het betrekken van een ander object kunnen zijn waardoor uw object beter past bij uw bedrijfsprocessen. Er zijn ook scenario’s te bedenken waarin organisaties géén verhuisplannen hebben maar waarin wel kritisch gekeken wordt of er op een juiste manier wordt omgegaan met het huidige vastgoed. Hierbij kan gedacht worden aan het verlagen van de beheer- of facilitaire kosten. Onze dienstverlening is maatwerk, marktgericht, objectief, kritisch en toekomstgericht. De kennis op al onze terreinen wordt benut om iedere consultancy opdracht succesvol af te ronden.

Taxaties

Het taxeren van onroerend goed is in elk geval specifiek. Geen enkele taxatie is hetzelfde. Hier zijn we ons terdege van bewust. Er kunnen verschillende redenen zijn om een bedrijfsobject te taxeren. Duidelijk is dat u inzicht wil krijgen in de waarde van een bedrijfsobject. Via STATEMENT verkrijgt u een onafhankelijke en uitgebreide waardebepaling van één van onze gecertificeerde vastgoedadviseurs. In onze taxaties wordt professionele kennis gekoppeld aan marktvisie. Het vaststellen van de waarde is specialistenwerk en vergt een gedegen kennis van de markt alsmede juridische en bouwtechnische aspecten. Onze ervaring staat borg voor een juiste en accurate waardering van uw onroerende zaken.

Beleggingen

Bedrijfsmatig onroerend goed is een beleggingsmedium dat steeds meer in beeld komt. Dit is niet vreemd omdat beleggen in bedrijfsmatig onroerend goed stabiliteit in inkomsten en waardeontwikkeling betekent. STATEMENT begeleidt en adviseert institutionele en particuliere beleggers bij de aan- en verkoop van vastgoedbeleggingen. Door het intensief onderhouden van contacten met beleggers en ontwikkelaars, het analyseren van uw investeringsbehoefte en het doorlopend verzamelen van markt- en financiële informatie, zijn wij in staat om u te begeleiden bij de opbouw van uw onroerend goed portefeuille. Dit kan zowel de verwerving van nieuwe objecten zijn als het afstoten van (delen van) uw portefeuille.

Research

De vastgoedmarkt is een markt die erg onderhevig is aan macro-economische ontwikkelingen. Daarom is inzicht in toekomstige ontwikkelingen essentieel. Dit inzicht kan STATEMENT u verschaffen. Als u belangrijke investeringsbeslissingen moet nemen is dit inzicht onontbeerlijk. Als het gaat om het maken van studies naar herontwikkelingsmogelijkheden, het analyseren van de vastgoedmarkt, of het ontwikkelen van concepten, STATEMENT is dé aangewezen partner!